1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. WATERSCHAPSBLAD14.51659 Verleende watervergunning natuurvriendelijk inrichten van percelen nabij Overleek in Monnickendam t.b.v. weidevogelleefgebied

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Bestuur | WaterschappenRuimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen