1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving Wet geluidhinder Kloosterdijk 2 nabij Monnickendam

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving Wet geluidhinder Kloosterdijk 2 nabij Monnickendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat met ingang van vrijdag 17 april 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt: 1. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, dat betrekking heeft op het perceel Kloosterdijk 2 nabij Monnickendam, behorende bij het bestemmingsplan “Monnickendam Kloosterdijk 2”, waarbij de bouw van 4 nieuwe woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt.   Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: - op de gemeentelijke website: www.waterland.nl onder http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/Monnickendam/ Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Kloosterdijk; - bij Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.   Instellen beroep Tijdens de beroepstermijn van vrijdag 17 april 2015 tot en met donderdag 28 mei 2015 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een beroepschrift ingediend worden door: 1. degenen die een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn; 2. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeente kenbaar te maken;   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode, uitsluitend voor burgers. Zie hiervoor de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl, digitaal loket Afdeling bestuursrechtspraak.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen