1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting

Overeenkomstig artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht maakt de gemeenteraad van Waterland bekend dat met ingang van 6 april 2012 het ontwerpbestemmingsplan ‘Monnickendam Buiten de Vesting’ (nr. NL.IMRO.0852. BPKMONBuvest-on01) voor eenieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Bernhardlaan (noord), de Waterlandse Zeedijk (oost), de Poelkolkdijk (zuid-oost), het Dijksgat (zuid) en de Zesstedenvaart (west). Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 6 april 2012 gedurende zes weken ter inzage. Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerpbestemmingsplan. Zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting’. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer: (0299) 658 507. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien: − op de landelijke website: www.waterland.nl/projecten-en-plannen/ruimtelijke-plannen/digitale-ruimtelijke-plannen; − bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur; De digitale bestandenset wordt beschikbaar gesteld op de website: www.waterland.nl/projecten-en-plannen/ruimtelijke-plannen/digitale-ruimtelijke-plannen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen