1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied herziening Overleek t.o. 1d, Monnickendam’Zienswijzen

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied herziening Overleek t.o. 1d, Monnickendam’Zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat met ingang van vrijdag 20 april 2012 het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, herziening Overleek t.o. 1d, Monnickendam’ (GML-bestand NL.IMRO.0852.BRLGOVoverlto1d-on01) voor eenieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is erop gericht de vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel mogelijk te maken op het perceel gelegen aan de Overleek tegenover 1d. De vestiging van het nieuwe agrarische bedrijf past niet in het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 20 april 2012 tot en met donderdag 31 mei 2012 ter inzage. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Waterland, postbus 1000, 1140 BA te Monnickendam onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Overleek t.o. 1d, Monnickendam’. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658 507. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien; − op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken is via de gemeentelijke website: www.waterland.nl onder Projecten en plannen, Ruimtelijke plannen, Digitale ruimtelijke plannen, Overleek t.o. 1d Monnickendam. De digitale bestandenset wordt tevens op deze pagina beschikbaar gesteld. − bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00–12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen