1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. StaatscourantKennisgeving ontwerp bouwvergunning eerste fase tevens projectbesluit bouw twee woningen Zuideinde 58 te Monnickendam

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantKennisgeving ontwerp bouwvergunning eerste fase tevens projectbesluit bouw twee woningen Zuideinde 58 te Monnickendam

Overeenkomstig artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit (nr. NL.IMRO.0852.PBKMOzuidein58012.on01) te nemen voor de bouw van twee woningen op het perceel Zuideinde 58 te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A nummer 3760. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Binnenstad 1976’. Het college wil meewerken aan het plan door toepassing van een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening. Overeenkomstig artikel 46 lid 4 van de Woningwet wordt in deze procedure tevens de beslissing omtrent de aanvraag om bouwvergunning voorbereid. Het ontwerpprojectbesluit annex de ontwerpbouwvergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 22 december 2011 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit indienen t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: − op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, welke ook te bereiken is via de gemeentelijke website. − bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur; De digitale bestandenset wordt beschikbaar gesteld op de website: http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/ruimtelijke-plannen/digitale-ruimtelijke-plannen/

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen