1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTKennisgeving inzage ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013, Waterland

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving inzage ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013, Waterland

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt de gemeenteraad van Waterland bekend dat met ingang van 23 november 2012: • Het ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013 (identificatienummer: NL.IMRO.0852.BPKMObinnendev013-on01) voor een ieder ter inzage ligt. Het plangebied omvat de binnenstad van Monnickendam. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kan worden ingezien: • Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken via de gemeentelijke website: www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/monnickendam/binnen-de-vesting-2013-in-procedure; • Bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De digitale bestandenset wordt beschikbaar gesteld op de website: www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/monnickendam/binnen-de-vesting-2013-in-procedure. Zienswijzen De stukken liggen zes weken ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. • Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland, onder vermelding van ‘zienswijze’. • Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 507. Inloopbijeenkomsten De gemeente organiseert twee inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 in Monnickendam op donderdag 29 november en dinsdag 11 december 2012 van 16.30 tot 21.30 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunt u uw vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. U bent van harte welkom.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen