1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADWet geluidhinder Brede School Monnickendam

Waterland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADWet geluidhinder Brede School Monnickendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat met ingang van 24 juli 2015 gedurende 6 weken ter inzage ligt; 1. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, dat betrekking heeft op de ontwikkeling van een brede school/multifunctionele accommodatie gelegen aan de Pierebaan 7 te Monnickendam, behorende bij het bestemmingsplan “Monnickendam – Brede School Scholeneiland”. Inzien stukken Het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kan worden ingezien : - op de gemeentelijke website www.waterland.nl onder Projecten en plannen, bestemmingsplannen, Monnickendam. - in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Instellen beroep Tijdens de beroepstermijn van vrijdag 24 juli 2015 tot en met donderdag 3 september 2015 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een beroepschrift ingediend worden door: - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeente kenbaar te maken; Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode, uitsluitend voor burgers. Zie hiervoor de website van de Raad van State: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/, digitaal loket Afdeling bestuursrechtspraak. Monnickendam, 23 juli 2015

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen