1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning tijdens Jan Haring Weekend Café De Zwaan/Café 1614 Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning tijdens Jan Haring Weekend Café De Zwaan/Café 1614 Monnickendam

De vergunning is verzonden op 23 juni 2015 Op 23 juni hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van o.a. artikel 2:25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland een evenementenvergunning te verlenen aan Café De Zwaan en Café 1614, p/a Middendam 10 in Monnickendam voor: - het plaatsen van twee buitenbars op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli tegen de gevel van beide cafés. - het plaatsen van een podium op zondag 5 juli tegenover beide cafés. - het ten gehore brengen van versterkte achtergrond muziek buiten de cafés op vrijdag 3- en zaterdag 4 juli van 12.00 – 01.00 uur. - ten gehore brengen van livemuziek op zondag 5 juli van 15.00 uur tot maximaal 22.00 uur . Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Locatie: Middendam, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen