1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADVerleende Evenementenvergunning Oranjekermis Monnickendam op Het Bolwerk

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerleende Evenementenvergunning Oranjekermis Monnickendam op Het Bolwerk

(De vergunning is verzonden op 16 april 2015) Op 15 april 2015 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van o.a. artikel 2:25a en 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland een evenementenvergunning voor vijf jaar te verlenen aan: 1. Werkgroep Koningsdag Monnickendam, Avegaar 49 in Monnickendam voor het organiseren van Oranjekermis Monnickendam op Het Bolwerk van 21 april tot en met 27 april 2015 van 12.00-24.00 uur voor de periode 2015-2019. Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van verschillende kermisattracties op Het Bolwerk, het plaatsen van een gebakskraam op de hoek van De Zarken/Bernhardlaan, het produceren van muziek met een geluidsinstallatie tussen 12.00-24.00 uur en het plaatsen van driehoeksborden drie dagen voorafgaand aan de kermis.     Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.   Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Locatie: Middendam, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen