1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning Intocht- en uitzwaaien Sinterklaas Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning Intocht- en uitzwaaien Sinterklaas Monnickendam

(De vergunning is verzonden op 14 oktober  2015). Op 13 oktober 2015 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van o.a. artikel 2:25b van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland een evenementen vergunning te verlenen aan: 1. Het Sint Nicolaascomité Monnickendam voor het organiseren en houden van de intocht- en het uitzwaaien van Sinterklaas in Monnickendam.   In 2015 wordt de intocht georganiseerd op 14 november en wordt Sinterklaas uitgezwaaid op  6 december. Voor de periode 2016-2019 geldt dezelfde periode met een marge van maximaal 2 weken. Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester/college van burgemeester en wethouder van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.   Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Middendam, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen