1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Noordeinde 64 in Monnickendam

Waterland | Huisvesting | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Noordeinde 64 in Monnickendam

(verzonden 1 maart 2016) Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Noordeinde 64 in Monnickendam voor het aan de achtergevel uitbreiden van de woning tot aan de nok en het plaatsen van twee nieuwe dakkapellen in de zijgevels Voor de activiteit(en): - het bouwen van een bouwwerk - het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op http://www.waterland.nl/bezwaarschrift/ Bij een voorlopige voorziening via loket.rechtspraak.nl/Burgers/

Locatie: Noordeinde, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen