1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Havenstraat 20 in Monnickendam

Waterland | Huisvesting | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Havenstraat 20 in Monnickendam

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Havenstraat 20 in Monnickendam voor het realiseren van een parkeerterrein en het bouwen van een gemetselde terreinafscheiding met stalen hekwerk (verzonden 7 mei 2015) Voor de activiteit(en): - het bouwen van een bouwwerk - het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde - het uitvoeren van werkzaamheden die op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunningplichtig zijn - het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan - het maken of wijzigen van een uitrit Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht. Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op http://www.waterland.nl/bezwaarschrift/ Bij een voorlopige voorziening via loket.rechtspraak.nl/Burgers/

Locatie: Havenstraat, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen