1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADVergunning voor uitbreiding van de kerstmarkt in de binnenstad van Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVergunning voor uitbreiding van de kerstmarkt in de binnenstad van Monnickendam

Vergunning voor uitbreiding van de kerstmarkt in de binnenstad van Monnickendam naar het Zuideinde op 13 december 2015 Op 4 december 2015 hebben de burgemeester en burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 2:25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een evenementenvergunning te verlenen aan Star Promotions, Postbus 144, 2665 ZJ Bleiswijk, voor: 1. uitbreiding van de Kerstmarkt in de binnenstad van Monnickendam op 13 december van 12.00-18.00 uur naar het Zuideinde. Het is tijdens de markt op het Zuideinde alleen toegestaan kramen van maximaal 1 meter breed te gebruiken. Verstuurd op 4 december 2015 Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan  de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en/of Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt; 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Middendam, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen