1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADVergunning voor het plaatsen van een kerstboom op de Damsluis van 6 december tot en met 7 januari 2016 en standplaatsvergunning voor 12 december en 19 december 2015 voor de verkoop van sterren op de Middendam in Monnickendam.

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVergunning voor het plaatsen van een kerstboom op de Damsluis van 6 december tot en met 7 januari 2016 en standplaatsvergunning voor 12 december en 19 december 2015 voor de verkoop van sterren op de Middendam in Monnickendam.

Verstuurd op 30 november 2015 meester en wethouders besloten om op grond van artikel 2:10a en artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een vergunning te verlenen aan Rotaryclub Monnickendam, p/a ’t Prooijen 1, 1141 VD Monnickendam, voor: 1. het plaatsen van een kerstboom in de periode 6 december 2015 tot uiterlijk 7 januari 2016 op de Damsluis. Vanaf 2 december mag gestart worden met de opbouwfase en op 7 januari start de afbouwfase; 2. het plaatsen van een verreiker op zaterdag 12 december en zaterdag 19 december 2015 tussen 10.00-12.00 uur op ’t Zand ter hoogte van Café De Zwaan; 3. het innemen van een standplaats op de zaterdag 12 december en zaterdag 19 december 2015 van 10.00-16.00 uur op het terrein van de VVV aan de Middendam in Monnickendam; 4. het plaatsen van drankhekken op de Middendam vanaf vrijdagavond 11 december 21.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur op zaterdag 12 december 2015 en vanaf vrijdagavond 18 december 2015 21.00 uur tot uiterlijk zaterdag 19 december 2015 17.00 uur; 5. het aan huis-aan-huis verkopen van kaarten/sterren ten behoeve van het project Sterren Stralen van 7 december tot en met 12 december 2015.   Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.   Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt; 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.rechtspraak.nl/Burgers/

Locatie: DamsluisMiddendam, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen