1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADStandplaatsvergunning voor de verkoop van kerstbomen van 6 december tot en met 24 december 2015 op het Bolwerk in Monnickendam.

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADStandplaatsvergunning voor de verkoop van kerstbomen van 6 december tot en met 24 december 2015 op het Bolwerk in Monnickendam.

Verzonden op: 30 november 2015 Op 30 november 2015 hebben burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een standplaatsvergunning te verlenen aan Bloematelier Roos, Noordeinde 6, 1141 AM Monnickendam, voor: 1. het innemen van een standplaats op parkeerterrein het Bolwerk in Monnickendam voor de verkoop van kerstbomen. De standplaats wordt ingenomen van 6 tot en met 24 december 2015 en voor de verkoop wordt een container geplaats van 6,0 x 4,5 meter. De verkoop zal van maandag tot en met zondag plaats vinden tussen 09:00 en 18:00 uur. Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.   Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt; 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.rechtspraak.nl/Burgers/

Locatie: Bolwerk, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen