1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADStandplaatsvergunning nabij het parkeerterrein Loswal in Monnickendam.

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADStandplaatsvergunning nabij het parkeerterrein Loswal in Monnickendam.

Standplaatsvergunning voor de verkoop van koek en zopie op het ijs nabij het parkeerterrein Loswal in Monnickendam.  Op 20 januari 2016 hebben burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een standplaatsvergunning te verlenen aan: 1. Worstmakerij Rookhuis de Woeste Willems, p/a Noordeinde 37, 1141 AG Monnickendam, voor het innemen van een standplaats op het natuurijs nabij het parkeerterrein Loswal in Monnickendam voor de verkoop van koek en zopie. De standplaats mag worden ingenomen gedurende de wintermaanden van 2016 in de periode dat er natuurijs is, met uitzondering van die dagen dat er een schaatstoertocht wordt georganiseerd door de organisatie Waterland Noord- en Waterland Oosttocht. Verzonden op: 20 januari 2016   Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt; 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht. Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Nieuwpoortslaan, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen