1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan Monnickendam Brede school -Scholeneiland.

Waterland | Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan Monnickendam Brede school -Scholeneiland.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat met ingang van 23 januari 2015 het ontwerp bestemmingsplan “Monnickendam Brede School Scholeneiland” (NL.IMRO.0852.BPKMbredescho014-on01) voor de duur van 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van een brede school/multifunctionele accommodatie op het adres Pierebaan 7 in Monnickendam, kadastraal bekend als sectie E nr. 2925. Stukken inzien Het ontwerpbestemmingsplan “Monnickendam- Brede School Scholeneiland” ligt met ingang van vrijdag 23 januari 2015 tot en met donderdag 5 maart 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Brede School Scholeneiland en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: - in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00uur tot 12.00 uur, woensdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur. - op de landelijke website : www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO 0852.BPKMbredeschool014-on01) Indienen zienswijzen Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Gemeenteraad van Waterland t.a.v de afd VROM / M. van Loenhout o.v.v zienswijze ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Brede School Scholeneiland. Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Tevens bestaat de mogelijke tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met M. van Loenhout van de afdeling VROM. , telefoonnummer 0299-658581. Waterland, 22 januari 2015.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen