1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADOntheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor Bierderij Waterland tijdens de Gouwzeemarkten in de binnenstad van Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor Bierderij Waterland tijdens de Gouwzeemarkten in de binnenstad van Monnickendam

(De vergunning is verzonden op 2 juni 2015). Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor Bierderij Waterland tijdens de Gouwzeemarkten in de binnenstad van Monnickendam   Op 1 juni  2015 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing voor een te verlenen aan:: 1. Bierderij Waterland, aan de heer F.A. Dutman, De Zedde 4, 1145 PV Katwoude, voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken buiten horeca-inrichtingen bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, te weten het laten proeven van bieren van Bierderij Waterland tijdens het evenement Gouwzeemarkt in de binnenstad van Monnickendam. Ontheffing is verleend voor de Gouwzeemarkten op 7 juni, 3 juli en 16 augustus 2015 van 12.00-18.00 uur.   Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en de burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.   Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Locatie: Middendam, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen