1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADOntheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Koperen Vis Live Wintereditie en het Finger Food Festival op 24 en 25 oktober 2015 op het Bolwerk in Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Koperen Vis Live Wintereditie en het Finger Food Festival op 24 en 25 oktober 2015 op het Bolwerk in Monnickendam

Verzonden op: 2 oktober 2015 Op 2 oktober 2015 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing voor een te verlenen aan: 1. Koperen Vis Events, Havenstraat 1, 1141 AW Monnickendam, voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken buiten horeca-inrichtingen bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, namelijk tijdens de evenementen Koperen Vis Live Wintereditie op 24 oktober 2015 en het Finger Food Festival op 25 oktober 2015. De evenementen worden gehouden op zaterdag 24 oktober van 14.00-01.00 uur en zondag van 15.00-24.00 uur op het Bolwerk in Monnickendam. Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Bolwerk, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen