1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADEvenementenvergunning voor vijf jaar voor de Streekproductenmarkt op 21 augustus 2015 in Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADEvenementenvergunning voor vijf jaar voor de Streekproductenmarkt op 21 augustus 2015 in Monnickendam

Verzonden op: 10 augustus 2015 Op 7 augustus 2015 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 2:10a en 2:25b van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een evenementenvergunning voor vijf jaar te verlenen aan: 1. Stichting Promotie Waterland , Zuideinde 2 in Monnickendam voor het organiseren van de Streekproductenmarkt op 21 augustus 2015 op de Haringburgwal in Monnickendam. Voor de jaren 2016-2019 geldt dezelfde periode, met een marge van maximaal twee weken. Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Haringburgwal, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen