1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADEvenementenvergunning voor Koperen Vis Live Wintereditie en het Finger Food Festival op 24 en 25 oktober 2015 op het Bolwerk in Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADEvenementenvergunning voor Koperen Vis Live Wintereditie en het Finger Food Festival op 24 en 25 oktober 2015 op het Bolwerk in Monnickendam

verzonden 2 oktober 2015 Op 2 oktober 2015 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 2:10a, artikel 2:25a en artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een evenementenvergunning te verlenen aan Koperen Vis Events, Havenstraat 1, 1141 AW Monnickendam, voor: 1. het organiseren van de Koperen Vis Live Wintereditie op zaterdag 24 oktober 2015 van 14.00-01.00 uur en het Finger Food festival op zondag 25 oktober 2015 van 15.00-24.00 uur op het Bolwerk in Monnickendam; 2. het plaatsen van een tent van 25 meter bij 35 meter op het Bolwerk in Monnickendam van woensdag 21 oktober tot en met maandag 26 oktober 2015; 3. het ten gehore brengen van livemuziek met een geluidsinstallatie op zaterdag 24 oktober van 14.00- 24.00 uur. Van 24.00- 01.00 uur is achtergrondmuziek toegestaan; 4. het ten gehore brengen van livemuziek met een geluidsinstallatie op zondag 25 oktober van 15.00-22.00 uur. Van 22.00- 24.00 uur is achtergrondmuziek toegestaan; 5. het plaatsen van 25 sandwichborden binnen de gemeente Waterland om reclame te maken voor uw evenement, waarbij maximaal 10 borden per kern mogen worden geplaatst. Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Bolwerk, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen