1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADEvenementenvergunning voor het Nederlands Kampioenschap Rond en Platbodem 2015 van 4 t/m 6 september 2015 vanuit Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADEvenementenvergunning voor het Nederlands Kampioenschap Rond en Platbodem 2015 van 4 t/m 6 september 2015 vanuit Monnickendam

Op 31 augustus 2015 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 2:25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een evenementenvergunning te verlenen aan Rond- & Platbodem Klasse Organisatie, Neuhuyskade 17, 2596 XJ ’s-Gravenhage, voor: 1. het organiseren van het Nederlands Kampioenschap Rond en Platbodem 2015 van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september 2015 vanuit Monnickendam; 2. het organiseren van de prijsuitreikingen op vrijdag en zaterdag van 17.30 -19.30 uur en op zondag van 15.30-18.00 uur op de kade aan de Havenstraat in Monnickendam. Verzonden op: 1 september 2015 Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt; 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht. Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Havenstraat, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen