1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADEvenementenvergunning het evenement Rock ’n Roll Street op 30 augustus 2015 in Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADEvenementenvergunning het evenement Rock ’n Roll Street op 30 augustus 2015 in Monnickendam

Verzonden op: 13 augustus 2015 Op 12 augustus 2015 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 2:10a, artikel 2:25a en artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 een evenementenvergunning te verlenen aan Café 1614 in samenwerking met Café de Zwaan, Middendam 6 in Monnickendam voor: 1. het organiseren en houden van de Rock 'n Roll Street op zondag 30 augustus 2015 van 14.00-22.00 uur; 2. het plaatsen van een podium afmeting 4,00 x 4,00 meter op zondag 30 augustus 2015 op de Middendam; 3. ontheffing van de geluidsvoorwaarden voor het ten gehore brengen van versterkte live muziek op zondag 30 augustus 2015 van 14:00 tot 22.00 uur.   In het zelfde besluit van 12 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 geen vergunning te verlenen aan Café 1614 in samenwerking met Café de Zwaan, Middendam 6 in Monnickendam voor: 1. voor het ophangen van een spandoek op de Middendam als vooraankondiging van het evenement.  Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester van Waterland en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt. Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht. Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers/.

Locatie: Middendam, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen