1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. GEMEENTEBLADCircusvergunning voor het Magic Circus aan de rand van het recreatiegebied Hemmeland in Monnickendam

Waterland | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADCircusvergunning voor het Magic Circus aan de rand van het recreatiegebied Hemmeland in Monnickendam

(De vergunning is verzonden op 4 mei 2015). Op 4 mei 2015 hebben de burgemeester en burgemeester en wethouder besloten om op grond van artikel 2:10a en 2:25b van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland een circusvergunning te verlenen aan: 1. Total Inspriration BV, Postbus 2207, 4800 CE Breda voor het geven van een circusvoorstelling van Magic Circus op maandag 11 mei en dinsdag 12 mei 2015 van 16:00 tot 18:00 uur aan de rand van het recreatiegebied Hemmeland in Monnickendam en het plaatsen van sandwichborden ter aankondiging van het circus vanaf 6 mei 2015   Heeft u bezwaar? Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en de burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is: Burgemeester en burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.   Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 1. uw naam, adres en handtekening; 2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt 3. de reden waarom u bezwaar maakt.   Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is: Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Locatie: Hemmeland, Monnickendam

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen